mapa mapa

Změna velikosti písma

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
LAJTNOVICKÝ PIVNÍ KOŠT 2022
Staročeské dožínky 2022 - Boršov nad Vltavou
11
12 13 14
Pozvánka na kulturní odpoledne
15 16
Absolventský pěvecký koncert
17 18
19
Povinné očkování psů a koček
Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“
20
Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“
21
Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“
VOLBY - Jak hlasovat
22
Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“
VOLBY - Jak hlasovat
Ztráty a nálezy č. 6/2022
23
Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“
VOLBY - Jak hlasovat
24
Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“
VOLBY - Jak hlasovat
25
Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“
VOLBY - Jak hlasovat
26
Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“
VOLBY - Jak hlasovat
27
Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“
VOLBY - Jak hlasovat
28
Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“
VOLBY - Jak hlasovat
29
Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“
Povinné očkování psů a koček
VOLBY - Jak hlasovat
30
Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“
VOLBY - Jak hlasovat
1
Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“
VOLBY - Jak hlasovat
2
Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“
Drobečková navigace

Úvod > OBEC > Datová schránka OVM

DATOVÁ SCHRÁNKA OVM

Obec Litvínovice  má od 1.11.2009 aktivní datovou schránku pro komunikaci mezi OVM (orgány veřejné moci) a právnickými osobami a to na základě zákona č. 300/2008. Prostřednictvím datové schránky s námi mohou komunikovat i fyzické osoby podnikající a občané, pokud mají zřízenou datovou schránku. 

 

Identifikátor datové schránky:

fz9bsev

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky ( dle vyhl. č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS )
a) pdf (Portable Document Format)
b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
c) xml (Extensible Markup Language Document) *)
d) fo/zfo (602XML Filler dokument)
e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)
f) odt (Open Document Text)
g) ods (Open Document Spreadsheet)
h) odp (Open Document Presentation)
i) txt (prostý text)
j) rtf (Rich Text Format)
k) doc (MS Word Document)
l) xls (MS Excel Spreadsheet)
m) ppt (MS PowerPoint Presentation)
n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
o) png (Portable Network Graphics)
p) tiff (Tagged Image File Format)
q) gif (Graphics Interchange Format)
r) mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
s) wav (Waveform Audio Format)
t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky
činí 10 MB.

Pracoviště CzechPOINT zajišťuje na žádost:

  • Zřízení datové schránky, její znepřístupnění, opětovné zpřístupnění,  zneplatnění přístupových údajů aj.
  • Autorizovanou konverzi dokumentů (úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu v datové zprávě a dokument obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě)

Konverze se neprovádí

a) je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy,

b) jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby,

c) jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost,

d) není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o

1. prvopis,

2. vidimovaný dokument,

3. opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu,

e) je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,

f) v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil,

g) jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam,

h) pokud dokument nesplňuje technické náležitosti  (viz.níže)

 

Technické parametry autorizované konverze na žádost

(§ 3 vyhlášky  č. 193/2009 Sb.):       

Technické náležitosti vstupu a výstupu:

 (1) Vstup obsažený v datové zprávě nesmí obsahovat škodlivý kód, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému subjektu provádějícího konverzi nebo na informacích zpracovávaných subjektem provádějícím konverzi.

 (2) Vstup v listinné podobě nesmí být ve stavu způsobilém poškodit snímací zařízení nebo ve stavu způsobilém přivodit provedením konverze své poškození.

 (3) Formáty vstupu a výstupu obsaženého v datové zprávě jsou :

Formáty vstupu obsaženého v datové zprávě

PDF (Portable Document Format) verze 1.3 a vyšší nebo PDF/A (Portable Dokument Format/Archive)

Formáty výstupu obsaženého v datové zprávě

PDF (Portable Document Format) verze 1.7 a vyšší

 (4) Subjekt provádějící konverzi na žádost přijímá vstupy v listinné podobě nebo předává výstupy v listinné podobě ve formátu A4, ledaže technické a organizační podmínky umožňují subjektu provádějícímu konverzi na žádost přijímat vstupy a vydávat výstupy jiného formátu.

Vstup se převádí zpravidla černobíle.

Subjekt provádějící konverzi na žádost přijímá vstupy v listinné podobě nebo předává výstupy v listinné podobě ve formátu A4,

Subjekt provádějící konverzi na žádost přijímá vstupy obsažené v datové zprávě a vydává výstupy obsažené v datové zprávě též :

a) prostřednictvím datového úložiště elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo

b) na technickém nosiči dat s laserovým záznamem (CD, DVD).

 Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Ceny za tyto služby :

Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou  stránku konvertované listiny 30,- Kč
Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30,- Kč
Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce 200,- Kč

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.litvinovice.cz

Registrujte se zde

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

DOTACE IROP -

ZSS.Dvory_publicita_www.pdf 

dTest - informační portál pro spotřebitele

portál pro spotřebitele dTest

 

SEZNAM ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

www.seznamovm.cz

1. 12. Iva

Zítra: Blanka

   

Projekt "Oranžové hřiště"

Realizace výstavby dětského hřiště pro novou mateřskou školu, umístěnou v  Multifunkčním domě v Litvínovicích, se uskutečnila za přispění finanční podpory z nadačního programu

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ“   NADACE ČEZ.

Děkujeme za podporu

Obec Litvínovice

lev1.jpg

Počasí

Čtvrtek Zataženo 3/0 °C
Pátek Oblačno až zataženo se sněžením 0/-1 °C
Sobota Zataženo 2/0 °C
Neděle Zataženo 4/2 °C

Návštěvnost stránek

390628
1logo.png2logo.png3logo.png4logo.png