mapa mapa

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Oznámení o přerušení dodávky el. energie

E.ON Distribuce oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě dojde k přerušení dodávky elektrické energie :

 

Dne 10.6.2019 od 9.30  do 14.00 hod.

 

Obec : Litvínovice           část obce : Mokré

Vypnutá oblast : Mokré - část obce u p.č. 752/49.

Úsek bude označen plakáty na místě.

Úřední deska

 

Děkujeme za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

 

 VOLBY do EP 2019

 

 

 

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019 

Volič, který po 14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

 

  • obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16.00 hodin dne 22. května 2019   nebo 

  • ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu). 

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce. 

Poznámka:

Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský průkaz.OZNÁMENÍ OÚ

OZNÁMENÍ OÚ

 

MUDr. František Bukovinský

 

D OV O L E N Á

6.5. – 10.5.2019

20.6. – 27.6.2019

 

 INFORMACE MV ČR ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Datum konání: 12. 4. 2019

Informace MV ke spolkům.pdfKolem dokola ČB

Datum konání: 23. 4. 2019 - 25. 4. 2019

Přidej se. 

1. breestylová ŠKOLA KOLA ČB

PUMPTRACK MOKRÉ  - ÚT 23.4., ST 24.4. a ČT 25.4.2019 od 17.00 do 19.00 hod.

ŠKOLA KOLA .pdf

www.kolemdokolacb.cz

 

 STANOVIŠTĚ SEPARACE Litvínovice náves

Informujeme občany z Litvínovic, kteří využívali stanoviště tříděných odpadů na návsi v Litvínovicích, že na stanovišti zůstává  pouze kontejner na textil, sklo a oleje, kontejnery na plast a papír byly odstraněny, 

Toto opatření bylo nutné z důvodu zabránění odkládání a hromadění odpadů na toto veřejné separační místo obce firmami a společnostmi (tedy právnickými osobami). Tento nešvar se velmi rozšířil,  likvidace  se pak promítá do nákladů obce. Právnické osoby mají jiný režim likvidace odpadů a není možné, aby obec likvidaci odpadů z činnosti jiného původce zajišťovala a hradila.  Sběrná místa jsou určena pouze pro fyzické osoby obce.

 

Pokud budete mít nějaký návrh na nové vhodné umístění těchto kontejnerů tak, aby nebyly zneužívány právnickými osobami, rádi uvítáme Vaše návrhy a podněty.

 

Prozatím občané musí vyhledat další nejbližší stanoviště :

STANOVIŠTĚ SEPARACE :

v Litvínovicích

                                na návsi u objektu č. 39

                                lokalita "ZA HUMNY"

                                lokalita "STRÁŇKA"

                                lokalita "U Zlaté stoky"


v Šindlových Dvorech 

                                   u hasičárny

                                  lokalita "Pod Lesem"

                                  lokalita "U Střelnice"


v Mokrém u staré hasičárny

                       lokalita "u hřiště"

                       lokalita "Mokré JIH". 

 

Další alternativa :

Nádoby na separovaný odpad do výpůjčky k RD si mohou občané stále objednat během celého roku. Je potřeba pouze potvrdit objednávku :

  • osobně na OÚ - kancelář asistentky
  • písemně  - tiskopis "OBJEDNÁVKA" je ke stažení v sekci Informace k ODPADÚM. Vyplněný tiskopis  je možné vhodit do schránky  OÚ nebo nescenovat a zaslat e-mailem na podatelna@litvinovice.cz. Po potvrzení závazné objednávky nádoby doveze pracovník úřadu.

 

Děkujeme za pochopení

 

Obecní úřad Litvínovice

 Informace Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí 2019

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice

Územní pracoviště v Českých Budějovicích

F.A.Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice

Oddělení majetkových daní II

Tel.: 387 723 111

E-mail: podatelna2201@fs.mfcr.cz

ID datové schránky: mx5n5xt

Informace k dani z nemovitých věcí

na zdaňovací období roku 2019 pro obec:

L I T V Í N O V I C E

údaje k dani z pozemků

katastrální území (k. ú.) kód k.ú. prům. cena zem. půdy (Kč/m2) zjednodušená evidence pozemků

Litvínovice

(Mokré,Šindlovy Dvory)       686204        6,33                          není

Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven obcí v jednotlivých částech obce takto:

k.ú. Litvínovice (Mokré, Šindlovy Dvory)              1,4

 

údaje k dani ze staveb a jednotek

Koeficient je pro níže uvedený předmět daně stanoven obcí v jednotlivých částech obce takto:

budova obytného domu (H)

ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I)

zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení – byt (R)

ostatní zdanitelná jednotka (Z)

k.ú. Litvínovice (Mokré, Šindlovy Dvory)              1,4

 

PODÁNÍ  DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2019 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 31. ledna 2019.

Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFŘ – D – 23, který je k dispozici na každém územním pracovišti, případně na níže uvedené internetové adrese.

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového portálu na internetové

adrese: http://www.financnisprava.cz. V aplikaci „Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro zpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku.

Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno vůbec, vzniká při

splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.

úřední hodiny podatelen územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

pondělí, středa 8:00 - 17:00 úterý, čtvrtek 8:00 - 15:30 pátek 8:00 - 14:00

 

PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2019. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce. Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb splatných nejpozději do 2. září a do 2. prosince 2019, u ostatních poplatníků daně splatných nejpozději do 31. května a do 2. prosince 2019.

Není-li splátka daně nebo splatná daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, vzniká

poplatníkovi při splnění zákonných podmínek povinnost uhradit úrok z prodlení.

 

bezhotovostní placení daně

bankovní účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj - číslo: 7755-77627231/0710

IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231 BIC kód: CNBACZPP

konstantní symbol: 1148 – platba převodním příkazem

variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

 

úhrada daně prostřednictvím SIPO

Služba umožňuje poplatníkům bezstarostné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

podle Podmínek zveřejněných Finanční správou.

Pro zřízení služby poplatník vyplní „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní platby SIPO doručí územnímu pracovišti, na němž má veden spis k dani z nemovitých věcí. Spojovací číslo SIPO lze případně získat na kterékoliv poště. Pokud poplatník předá podklady do 31. ledna 2019, bude daň hrazena prostřednictvím SIPO od roku 2019. Daň bude automaticky hrazena i v následujících zdaňovacích obdobích i v případě změny výše stanovené daně z nemovitých věcí.

 

zaslání údajů pro placení daně na e-mail

Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před splatností první splátky daně každý rok informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilních platebních aplikací. V případě, že poplatník opomene uhradit daň včas, zašle správce daně na e-mail následně vyrozumění o nedoplatku.

Pro zřízení služby od roku 2019 poplatník doručí vyplněnou „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailemdo 15. března 2019 na územní pracoviště, na němž má uložen spis k dani z nemovitých věcí. Údaje pro placení daně z nemovitých věcí budou poplatníkovi automaticky zasílány e-mailem i v následujících zdaňovacích obdobích.

Nově zřizovaná služba je elektronickou náhradou za každoročně zasílané složenky pro placení

daně a není určena právnickým osobám se zřízenou datovou schránkou, kterým správce daně

zasílá podrobnou informaci pro placení daně do datové schránky, ani poplatníkům, kteří platí daň prostřednictvím SIPO, jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.

 

úhrada daně v hotovosti

UPOZORNĚNÍ: daň v hotovosti je možné hradit pouze na Územním pracovišti

v Českých Budějovicích v pondělí a ve středu v pokladních hodinách od 8 do 15 hod.,

v Českém Krumlově, v Jindřichově Hradci, v Písku, ve Strakonicích, v Prachaticích a

v Táboře v pondělí a ve středu v pokladních hodinách od 8 do 11 a od 12 do 15 hod.Místní poplatky 2019

Datum konání: 2. 1. 2019

 

 

 

 Vybírání místních poplatků na OÚ -  od 14.1.2019 - více viz Místní poplatky v roce 2019

 

Děkujeme za pochopení

 

 

Obecní úřad LitvínoviceMÍSTNÍ POPLATKY v roce 2019

Pro rok 2019 je  možno místní poplatky hradit od  14. 1. 2019:

- v hotovosti do pokladny obecního úřadu

   (adresa Litvínovice 39),  v těchto  dnech :  

PO, ST : 7:30 – 11.30. / 12.00 - 17.00 hod.       /            PÁ : 7.30 - 11.30 hod.

 

- Bezhotovostním převodem  na účet obce Litvínovice vedený 

  u KB, č.ú. 6829231/0100   (do poznámky uveďte jména poplatníků, včetně č.p.,

                                                   o jaký poplatek se jedná, např. KO/pes).   Známku je třeba vyzvednout na OÚ.

 

POPLATEK ZA ODPADY :

  • roční poplatek dle OZV č. 2/2017 - 400,- Kč/rok –

platí osoba s pobytem v obci (i cizinci), vlastník nemovitosti, kde není nikdo přihlášen k TP.

 

POPLATEK ZE PSŮ :

  • roční sazba  dle OZV č. 1/2012

200,- Kč/první pes/rok ,

250,-Kč/ druhý pes a další/rok.

 

Platí držitel psa s trvalým pobytem nebo sídlem v obci.

 

SPLATNOST místních poplatků  :  do 31.3.2019

Do tohoto termínu budou popelnice vyváženy na známku za předcházející rok. 

Stále platí možnost objednat si do výpůjčky nádoby na separaci. 

 

Bližší  informace včetně  svozového plánu : 

www.litvinovice.czSVOZOVÝ PLÁN

Při změně místa pobytu nebo vlastnictví objektu poplatníka během kalendářního roku se hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců v přísl. roce. Jakoukoliv změnu v ohlášení, příp. nárok na osvobození musí poplatník správci ve stanovené lhůtě (OZV č. 2/2017) oznámit. Příp. zjištěný přeplatek na poplatku za počet kal. měsíců v roce, kdy již poplatník nepobývá nebo nevlastní nemovitost v obci,  se pouze na jeho žádosti vrátí.kurz AJ v Litvínovicích

Datum konání: 1. 10. 2018

Kurzy anglického jazyka v Litvínovicích

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY ! 

Už není čas váhat !

Využijte skvělou příležitost a přihlaste se i Vy do večerních kurzů AJ.

Budeme se potkávat každý čtvrtek od 17.30 hodin v prostorách OÚ Litvínovice

 

Vše pod vedením zkušené lektorky Janette.

Více informací a přihlášky na: janette.cisar1@gmail.com, Tel. : 774 539 471
Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.litvinovice.cz

Registrujte se zde

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

DOTACE IROP -

ZSS.Dvory_publicita_www.pdf 

dTest - informační portál pro spotřebitele

portál pro spotřebitele dTest

 

SEZNAM ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

www.seznamovm.cz

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém

   

Projekt "Oranžové hřiště"

Realizace výstavby dětského hřiště pro novou mateřskou školu, umístěnou v  Multifunkčním domě v Litvínovicích, se uskutečnila za přispění finanční podpory z nadačního programu

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ“   NADACE ČEZ.

Děkujeme za podporu

Obec Litvínovice

lev1.jpg

Počasí

Pondělí Zataženo 22/15 °C
Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 15/11 °C
Středa Zataženo 13/10 °C
Čtvrtek Polojasno 18/11 °C

Návštěvnost stránek

237865
1logo.png2logo.png3logo.png4logo.png