mapa mapa

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
Očkování psů a koček v obci
19
Očkování psů a koček v obci
20 21
Jihočeské letiště Č. Budějovice a.s. - prohlídka nového terminálu
22
23 24 25 26 27
Policistou NA(NE)ČISTO - Workshop 2019
28 29
30 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > OBECNÍ ÚŘAD > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.1/2004, kterou se vyhlašuje závazná část ÚPO Litvínovice.doc

  25.6.2004

Nařízení č. 2/2004, zakazující na svém území některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečisťování.doc

25.11.2004

Obecně závazná vyhláška č.8./2004.doc

5.4.2008

OZV č. 12008 kterou se stanoví úhrada vodného a stočného .doc

4.5.2008

OZV Č. 2.2008- POŽÁRNÍ ŘÁD.doc

 
Nařízení 2.2010, kterým se ruší Nařízení 5.2004.pdf 23.3.2010

OZV č.3.2010 o pravidlech pro pohyb psů.pdf;   příloha k OZV č. 3.2010 - mapka s graf. vyznačením 001.jpg

23.3.2010
 OZV č. 1/2012 o místním poplatku ze psů  1.1.2013
 OZV č. 3/2012 o místním poplatku ze vstupného  1.1.2013
 OZV č. 4/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  1.1.2013
OZV č. 5/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity   1.1.2013
 OZV č. 1/2013 kterou se mění OZV č. 4/2012 příloha č. 2  příloha č. 3 příloha č. 4 příloha č.5  26.6.2013
 OZV č. 1.2016 o nočním klidu.pdf 8.12.2016 
 OZV č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Litvínovice.pdf 5.1.2017 
OZV č. 1.2017 o regulaci provozování hazardních her.pdf 29.11.2017 
OZV č. 2.2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf 1.1.2018 
   

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled právních předpisů

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
 • zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 297/2016 Sb. O službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
 • zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
 • zákon č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky
 • zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
 • zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
 • zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
 • zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
 • zákon č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích
 • zákon č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny
 • vyhláška č. 189/2013 Sb., O ochraně dřevin a povolování jejich kácení
 • zákon č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích
 • zákon č. 85/1990 Sb., O právu petičním
 • zákon č. 312/2002 Sb., O úřednících ÚSC
 • vyhláška č. 512/2002 Sb., O zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC
 • zákon č. 499/2004 Sb., O archivnictví a spisové službě
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., O podrobnostech výkonu spisové služby
 • zákon č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád
 •  zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon
 • zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech
 • zákon č. 254/2001 Sb., O vodách
 • zákon č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích
 • zákon č. 201/2012 Sb., O ochraně ovzduší
 • zákon č. 108/2006 Sb., O sociálních službách
 • zákon č. 359/1999 Sb., O sociálně právní ochraně dětí
 • zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví......
 • zákon č. 256/2001 Sb., O pohřebnictví
 • zákon č. 491/2001 Sb., O volbách do zastupitelstev obcí
 • zákon č. 22/2004 Sb., O místním referendu
 • nařízení vlády č. 37/2003 Sb., O odměnách členů zastupitelstev obcí
 • zákon č. 240/2000 Sb., O krizovém řízení
 • zákon č. 111/2009 Sb., O základních registrech
 • zákon č. 365/2000 Sb., O informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 300/2008 Sb., O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Obecné nařízení (EU) č. 216/679  o ochraně osobních údajů

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.litvinovice.cz

Registrujte se zde

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

DOTACE IROP -

ZSS.Dvory_publicita_www.pdf 

dTest - informační portál pro spotřebitele

portál pro spotřebitele dTest

 

SEZNAM ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

www.seznamovm.cz

16. 9. Ludmila

Zítra: Naděžda

   

Projekt "Oranžové hřiště"

Realizace výstavby dětského hřiště pro novou mateřskou školu, umístěnou v  Multifunkčním domě v Litvínovicích, se uskutečnila za přispění finanční podpory z nadačního programu

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ“   NADACE ČEZ.

Děkujeme za podporu

Obec Litvínovice

lev1.jpg

Počasí

Pondělí Zataženo 23/12 °C
Úterý Oblačno 18/11 °C
Středa Oblačno 14/8 °C
Čtvrtek Zataženo 11/3 °C

Návštěvnost stránek

249756
1logo.png2logo.png3logo.png4logo.png