mapa mapa

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > OBČAN A ÚŘAD > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Údaje z evidence  obyvatel:

Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou údaje o osvojeném dítěti, který se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let. Osobou blízkou se rozumí rodiče, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.  K osobě blízké se poskytuje pouze datum a místo úmrtí.  

Žádost o zprostředkování kontaktu:

Žádost o zprostředkování kontaktu může podat občan starší 15 let. Písemnou žádost občan zašle přímo na ministerstvo vnitra nebo ji může podat osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu a prokáže svoji totožnost. Ministerstvo zprostředkuje požadovaný kontakt a žadatele vyrozumí pouze v následujících případech:

- kontaktovanou osobu se nepodaří v informačním systému jednoznačně identifikovat

- kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky

- kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve vztahu k žadateli osobou blízkou (pouze datum a místo úmrtí).

Kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.

 Občan žádající o poskytnutí údajů nebo zprostředkování kontaktu vyplní příslušný tiskopis. Žádost opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření  podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží občanský průkaz nebo cestovní pas a podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.   Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému, v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem.

 Správní poplatek za vystavení potvrzení z informačního systému evidence obyvatel - 50,-Kč.

Správní poplatek za žádost o zprostředkování kontaktu je  500,-Kč  za každou kontaktovanou osobu.

Žádost o zprostředkování kontaktu je k dispozici  na matrice MM Č. Budějovice, nám. Přemysla Otakara II., 1. patro, úřední hodiny: Po,St 8.00 - 17.00, Pá 8.00 - 11.30.

Vedení adresy pro doručování:

Na žádost obyvatele lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu (např. OSŘ). Údaj o této adrese, její změnu nebo zrušení ohlásí obyvatel ohlašovně v místě svého trvalého pobytu.

Občanské průkazy:

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Vyřizování občanských průkazů (dále jen OP) od 1. 1. 2012.  

Místem podání žádosti o OP budou pouze úřady obcí s rozšířenou působností a od tohoto data se budou vydávat nové typy občanských průkazů.

Nový typ e-OP

 

 

 Zásadní změna bude v podání žádosti o vydání OP, kdy občan již nebude vyplňovat žádost a předkládat fotografii, ale bude fotografován  úředníkem přímo na místě (stejné jako u cestovních pasů) a místem podání budou pouze úřady s rozšířenou působností, nikoli matrika, jak tomu bylo dosud. Stejně tak převzít vyhotovený doklad si bude moci občan pouze na úřadě s rozšířenou působností, který si určí při pořízení žádosti. U občanů imobilních bude žádost o OP i předání OP zajištěno prostřednictvím mobilního pracoviště přímo doma, popř. v sociálním zařízení apod.

 V novém typu občanského průkazu se nebude již uvádět údaj o rodném příjmení, údaje o omezení způsobilosti k právním úkonům, údaje o zbavení způsobilosti k právním úkonům a  o opatrovníkovi. Nově se nebudou uvádět tzv. nepovinné údaje, jakými ve stávajících OP jsou  jména a příjmení, rodné čísla dětí, manžela/ky, tituly a vědecké hodnosti. Občan si bude moci od ledna také zvolit, zda bude chtít mít v občanském průkazu uveden osobní stav, tento údaj bude možné na základě žádosti občana vynechat.

 OP pro děti do 15 let

Novinkou od ledna 2012 bude možnost výdeje občanských průkazů i pro děti do 15 let, s platností na 5 let. Za tento typ dokladu zaplatí občan 50,-- Kč. V tomto případě se jedná pouze o možnost (i nadále platí povinnost vlastnit občanský průkaz od 15 let věku).

Při podání žádosti o první občanský průkaz, popř. cestovní doklad pro děti do 15 let již nebude nutné předkládat Osvědčení o státním občanství České republiky, jako tomu bylo dosud.  Občanský průkaz pro děti do 15 let, bude dětem mimo jiné sloužit i jako doklad pro cestování po státech EU, protože od 26.06.2012 nebude možné, aby dítě cestovalo bez vlastního cestovního dokladu. Zápis dítěte v cestovním dokladu rodičů bude pro cesty do zahraničí nedostačující.

Občanské průkazy pro občany trvale bydlící na katastru Litvínovic se vyřizují  na Magistrát města České Budějovice, Matriční úřad, pracoviště Jeronýmova 1, oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů v úředních hodinách: Po, St 8.00 - 18.00, Út a Čt 8.00 - 14.00, Pá 8.00 – 11.30.  

V případě, že došlo ke ztrátě nebo odcizení občanského průkazu, obraťte se, co nejdříve na obecní úřad pověřený vedením matrik, v případě odcizení i na Policii ČR.

K vydání nového občanského průkazu je občan povinen předložit dosavadní občanský průkaz. Nemůže-li předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit potvrzení o občanském průkazu. Je-li důvodem pro vydání nového občanského průkazu změna nebo doplnění některého údaje zapisovaného do občanského průkazu, je nutno doložit též doklad o této změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. diplom, rodný list dítěte atd.). Doklady je nutné předkládat v originále nebo ověřené kopii.

Občanský průkaz je vyhotoven do 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání

Vaše dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci na přepážce či na telefonních číslech 386 805 137, 386 805 144.

Správní poplatky :

na úseku evidence obyvatel :

  • návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu  - 100,- Kč za každou osobu
  • ukončení trvalého pobytu na území ČR - 100,- Kč
  • přihlášení k trvalému pobytu (do 15 let se nevybírá) - 50,- Kč

na úseku občanských průkazů se vybírají v hotovosti v následující výši:

  • vydání občanského průkazu prochází-li platnost, první občanský průkaz, změny povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu (např.změna trvalého pobytu, rodinného stavu, příjmení atd.) - bezplatně
  • - vydání nového OP za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100,- Kč

Za přestupky dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, lze uložit pokutu až do výše  15 000,- Kč 

Můžete využít  "Elektronickou obsluhu občana" -  prostřednictvím této služby se občan objedná na přepážku občanských průkazů podle svých časových možností, kde si zvolí den a hodinu návštěvy úřadu – www.c-budejovice.cz   

Formuláře:

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.litvinovice.cz

Registrujte se zde

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

DOTACE IROP -

ZSS.Dvory_publicita_www.pdf 

dTest - informační portál pro spotřebitele

portál pro spotřebitele dTest

 

SEZNAM ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

www.seznamovm.cz

23. 3. Ivona

Zítra: Gabriel

   

Projekt "Oranžové hřiště"

Realizace výstavby dětského hřiště pro novou mateřskou školu, umístěnou v  Multifunkčním domě v Litvínovicích, se uskutečnila za přispění finanční podpory z nadačního programu

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ“   NADACE ČEZ.

Děkujeme za podporu

Obec Litvínovice

lev1.jpg

Počasí

Sobota Skoro jasno 19/3 °C
Neděle Zataženo 15/6 °C
Pondělí Zataženo 10/4 °C
Úterý Jasno 9/2 °C

Návštěvnost stránek

228326
1logo.png2logo.png3logo.png4logo.png