mapa

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > OBČAN A ÚŘAD > Informace pro občany > Informace k ODPADŮM

Informace k ODPADŮM

Kdo je povinen platit za odpad ?

Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je povinna platit tento poplatek každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, cizinec pobývající na území obce,  fyzická osoba, která vlastní na území obce rekreační stavbu, byt nebo RD, ve které není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu.

Výše poplatků je stanovena platnou Obecně závaznou vyhláškou obce Litvínovice. 

Pro rok 2017 :

OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování KO

Na základě zaplaceného poplatku obecní úřad vydá poplatníkovi známku na popelnici pro příslušný rok. 

V poplatku není zahrnuta úhrada za pořízení nádoby na odpad, tuto si hradí poplatník sám.

Na starou známku předcházejícího roku budou  popelnice vyváženy ještě v měsícich  leden, únor, březen roku nadcházejícího.

Povinnosti fyzických osob pro nakládání s odpady na území obce stanovuje :

OZV č. 2/2016.pdf  (dále zveřejněna na www.litvinovice.cz, vyhlášky obce).

Komunální odpad se třídí na složky:

Směsný komunální odpad (klasické popelnice s označovací známkou) - tím se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění na :

 • Biologické odpady (rostlinného původu) – Nádoba barva hnědá

 • Papír – Nádoba barva modrá

 • Plasty včetně PET lahví – Nádoba barva žlutá

 • Sklo – Nádoba barva zelená

 • Použité tuky   – Nádoba barva zelená

 • Nebezpečné odpady – odvážejí se na skládku

 • Objemný odpad – odvážejí se na skládku

 • malé elektrospotřebiče, baterie, úsporné žárovky a malé zářivky, cartridge a tonery

Takto vytříděný odpad občané odkládají na stanovištích k tomu určených v obci i na skládce Š. Hrádek.

 

V roce 2017 nově mají občané možnost zdarma získat (stejně jako na BIO, který již probíhá) nádobu na plast a papír přímo ke svému domu. Stačí osobně či písemně objednat nádoby na OÚ:

Objednávku je třeba potvrdit :

 • osobně na OÚ Litvínovice, kancelář asistentky

 • nebo písemně :  tiskopis „Objednávka“ je ke stažení zde : Objednávka nádob na tříděný odpad.pdf.

  Vvyplněný tiskopis je možno vhodit do schránky OÚ nebo nascenovat a zaslat e-mailem na podatelna@litvinovice.cz. Po potvrzení závazné objednávky

  nádoby doveze pracovník úřadu na adresu objednatele.

Velkoobjemový a nebezpečný, elektrozařízení apod. mohou občané odkládat i nadále na sběrném dvoře Švábův Hrádek a Dolní 1, na katastru obce České Budějovice.  Na skládku je možno odložit i ostatní vytříděný odpad z domácnosti.

Sběrná místa pro malé elektrospotřebiče, baterie, úsporné žárovky a malé zářivky, cartridge a tonery jsou umístěna v budově Obecního úřadu v Litvínovicích č.p. 39.

Použité tuky se shromažďují do zvláštní sběrné nádoby o objemu 240 l v pevných, uzavíratelných obalech (např. PET lahve).

Vyřazené léky se odevzdávají kdykoliv a bezplatně do kterékoliv lékárny.

SVOZOVÝ PLÁN NA ROK 2017

Svoz jednotlivých složek KO  v roce 2017 bude probíhat následovně :

LEDEN – BŘEZEN :                                                            

KOMUNÁLNÍ ODPAD

BIO ODPAD

           

 

 

 

 

 

1x týdně

P Á T E K

 

13. ledna;

10. února;

10. března;

DUBEN – PROSINEC :

KOMUNÁLNÍ ODPAD

BIO ODPAD

PLASTY/PAPÍR

Pro rok 2017

 od 1.4.2017

1x měsíčně

ČTVRTEK

rozpis každoročně aktualizován na www.litvinovice.cz

 

 

každý  SUDÝ  týden

P Á T E K

 

1x týdně   

P Á T E K

Poslední svoz

          15.12.2017

Pokud dojde k nějaké změně v termínu svozu, jsou občané o tom vyrozuměni - ÚD, www.stránky

                                      Rozpis svozu 4 – 12/2017 : PLASTY    /   PAPÍR                           

                           Duben :              20.4.                 13.4.

                          Květen :             18.5.                 11.5.

                          Červen :            15.6.                   8.6.

                           Červenec  :         13.7.                  6.7.

                           Srpen  :             10.8.         3.8.; 31.8.

                           Září :                  7.9.                 28.9.

                            Říjen  :              5.10.                26.10.

                               Listopad :     2.11.; 30.11.          23.11.  

                             Prosinec  :         28.12.              21.12.

 

SVOZOVÝ PLÁN NA ROK  2018

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD

BIO ODPAD

PLASTY / PAPÍR

 

každý  SUDÝ  týden

P Á T E K

12. ledna;

9. února;

březen-listopad :

každý   PÁTEK

14. prosince;

1x měsíčně

STŘEDA

viz rozpis níže

 

 

 

 

 

 

 

    Rozpis svozu  PAPÍR / PLASTY  2018 :

Leden  :                            17.1.             24.1.

Únor  :                              14.2.             21.2.

Březen  :                          14.3.              21.3.

Duben  :                           11.4.              18.4.

Květen :                             9.5.              16.5.

Červen :                             6.6.              13.6.   

Červenec :                         4.7.              11.7.

Srpen :                       1.8.; 29.8.             8.8.

Září :                                 26.9.               5.9.                   

Říjen :                               24.10.            3.10.; 31.10.

Listopad :                         21.11.            28.11.

Prosinec :                         19.12.            26.12.

 

 

Stanovištěm pro umístění popelnice k vyprázdnění se rozumí  viditelné a bezpečné místo před domem  blízko komunikace. Popelnice musí být přistavena na stanoviště včas (ve večerních hodinách v den, předcházejícímu svozovému dni a po celý den svozu), nesmí obsahovat žhavý, ani teplý popel, ani složky KO, které se třídí a shromažďují odděleně (viz OZV č. 2/2016 s platností od 5.1.2017). Pokud obsluha svozové firmy zjistí takovou závadu, popelnici nevyveze a písemně o tom vlastníka  nádoby vyrozumí. Popelnice musí být v dobrém technickém stavu, aby s ní byla bezpečná manipulace, např. nesmí být prorezlé dno a pod.  (na takovou závadu se v žádném případě nevztahuje reklamace).  

Doporučení o  použití nádob na odpad:

Pokud si budete zajišťovat nádoby na odpad ( popelnice ), chtěli bychom vás informovat o vhodnosti jednotlivých nádob na ukládání KO :

firma Marius Pedersen, která zajišťuje odvoz odpadu v obci doporučuje používat :

 • nádobu o objemu 110 l plechovou    
 • nádobu o objemu 120 l plastovou                                  
 • nádobu o objemu 240 l plastovou                                  

Jiné nádoby svozová firma nedoporučuje používat z důvodu, že by  mohlo dojít k jejich poškození při manipulaci. Potřebné informace i objednávku si můžete  zajistit i  přes OÚ.

Co dělat, když dojde k poškození nádoby na odpad ?

V případě, že při  manipulaci s popelnicí dojde k jejímu poškození, je třeba se ihned obrátit na pracovníky firmy, která provádí odvoz odpadu.  Požádejte o sepsání protokolu o poškození  a uplatňujte reklamaci.  Upozorňujeme však, že oprávněnost vaší reklamace bude posouzena, musí jít o evidentní poškození při manipulaci, v žádném případě se nemůže vztahovat na vady, které vzniknou stářím, opotřebením nebo špatným zacházením vlastníka a pod. 

V obci se třídí odpad -  V osadách jsou rozmístěny kontejnery na SEPAROVANÝ ODPAD, tj.  PAPÍR, SKLO a  PLASTY :

Stanoviště  : 

v Litvínovicích

na návsi u objektu č. 39 ( bývalý obchod )

                                lokalita "ZA HUMNY"

                                lokalita "STRÁŇKA"

                                lokalita "U Zlaté stoky"


v Šindlových Dvorech – u hasičárny

                                  lokalita "Pod Lesem"

                                  lokalita "U Střelnice"


v Mokrém – u staré hasičárny

                       lokalita "u hřiště"

                       lokalita "Mokré JIH". 

SBĚR POUŽITÝCH TUKŮ:

- do plastových nádob o objemu 240 l lze ukládat tuky z domácnosti  v pevných, uzavíratelných obalech (např. PET lahve).

Stanoviště:

v Litvínovicích - parkoviště na návsi (u obecního úřadu č.p. 39)

v Š. Dvorech – na náves (kaplička, knihovna)

v Mokrém – u konečné MHD

Skládka ŠVÁBŮV HRÁDEK:  Obec zajišťuje prostřednictvím skládky pro občany s trvalým pobytem v obci odběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.  Od roku 2010  potvrzení od obce není potřeba.  Pro bezplatné využívání  skládky je podmínkou zaplacený poplatek za KO na přísl. kalendářní rok. Vlastníkovi objektu pak bude umožněno bezplatně odložit odpad na základě předložení dokladu o zaplacení odpadu a občanského průkazu.

Množství odpadu povoleného na jeden vývoz:

           - 1 naplněná přívěsná kára za osobní automobil

           - nebo 4 ks pneumatik

Otevírací doba skládky : 

Letní období    (1.5. – 30.9. )                                     Zimní období     (1.10. – 30.4. )          

PO – PÁ     8.00 – 20.00                                                 PO – PÁ       8.00 – 18.00

SO              8.00  - 12.00                                                 SO                8.00 - 12.00

NE             13.00 – 19.00                                                 NE              14.30 - 18.00

Co lze vyvézt na skládku:

nebezpečný odpad, dřevo, textil, plasty, kovy, zemina, biolog. odpad

(Stavební odpad ve větším množství / např. po rekonstrukci domu / stavebník likviduje sám na vlastní náklady)

 

SBĚR jednotlivých složek směsného komunálního odpadu V OBCI: 

Obec zajišťuje sběr separovaného odpadu na veřejných stanovištích, sběr biologických odpadů ze zahrad, papíru a plastů také formou zápůjčky nádob  (obsah 240 l) přímo  k jednotlivým RD a jejich svozem.

 

Pro občany je tato služba zdarma v rámci zajištění likvidace odpadů obce.

Domácnosti jsou seznámeny s pravidly třídění těchto složek odpadu.

Jak třídíme biologický odpad ?

Biologicky rozložitelný odpad se ukládá do speciálně upravených nádob  pro sběr BO. Pouze je třeba nádobu vyzvednout na OÚ. Výdej nádob probíhá v období duben – listopad.

Do těchto nádob lze odložit :

-        Trávu nebo listí ze zahrad, shnilé ovoce, zeleninu, květiny, plevel, drobné nalámané větvičky.

Do nádob nepatří :

-        Uhynulá zvířata, maso, kosti, oleje, zbytky potravin, tekuté potraviny, obaly od potravin, sklo, plasty, plechovky, papír, stavební materiál apod.

 

Jak třídíme papír a plast ?

Do nádob na papír lze odložit :

krabice, noviny, časopisy, sešity, knihy, obálky i s foliovými okénky a čistý papír.

Nepatří sem :

uhlový, mastný, promáčený a jinak znečištěný papír, dětské pleny.

Do nádob na plast lze odložit :

folie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od mléčných výrobků, obaly od CD disků a další plasty, pěnový polystyren v malých kusech.

Nepatří sem :

mastné obaly, obaly od žíravin a barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny a novodurové trubky.

 

 

SVOZ probíhá : viz svozový plán.

FREKVENCE : rozpis termínů  - viz svozový plán.

SVOZOVÝ DEN :  směsný KO  - PÁTEK, Separace u RD  - od 2018  STŘEDA -  podrobnější rozpis viz svozový plán :Informace k ODPADŮM - SVOZOVÝ PLÁN

Biologický odpad, který se nevejde do určených nádob mohou občané zdarma odložit celoročně na skládce „Švábův Hrádek“.

Bližší informace: tel.: 387203480,  e-mail : podatelna@litvinovice.cz

 

Zastupitelstvo obce Litvínovice odsouhlasilo na svém 13. zasedání dne 3.11.2004   NEVYDÁVAT obecním úřadem potvrzení o platbě poplatku za svoz komunálního odpadu osobám, které v obci žijí celoročně, ale nejsou zde hlášeny k trvalému pobytu.

K problematice dlouhodobě odstavených a tzv. „opuštěných vozidel“ na území obce, upozorňujeme, že OÚ v takových případech bude postupovat podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech.

Veškeré informace ohledně odpadů můžete zjistit  na OÚ, Šindlovy Dvory 22, telefonicky na č. tel. 387 203 480 nebo na www.litvinovice.cz

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.litvinovice.cz

Registrujte se zde

dTest - informační portál pro spotřebitele

portál pro spotřebitele dTest

 

SEZNAM ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

www.seznamovm.cz

13. 12. Lucie

Zítra: Lýdie

   

Projekt "Oranžové hřiště"

Realizace výstavby dětského hřiště pro novou mateřskou školu, umístěnou v  Multifunkčním domě v Litvínovicích, se uskutečnila za přispění finanční podpory z nadačního programu

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ“   NADACE ČEZ.

Děkujeme za podporu

Obec Litvínovice

lev1.jpg

Počasí

Středa Jasno 3/-1 °C
Čtvrtek Zataženo 5/1 °C
Pátek Zataženo 3/0 °C
Sobota Oblačno 2/-2 °C

Návštěvnost stránek

167970
1logo.png2logo.png3logo.png4logo.png